Learnox ställer ut på Skolforum

Skolforum är en viktig arena för att träffa rektorer, lärare och andra som jobbar i och kring skolan. Learnox har här med egen monter under flera år drivit frågan om hur vi får hemmasittare tillbaka till skolan

På skolforum hålls varje år en stor mängd seminarium. Här presenterar Torvid Hafström learnox arbetssätt för att vända frånvaro till närvaro.

Möten med andra lärare och pedagoger är alltid spännande. Det är en viktig del av vår utveckling att dela med oss av våra erfarenheter och ta del av andras upplevelser och kunskaper.

Learnox bjuds in på Harvard

Learnox fick internationell uppmärksamhet när vi blev inbjudna till Harvard University för att prata om vår modell för att med ny teknik få hemmasittare tillbaka till skolan.

Vi vill tacka professor Allen Counter Harvard Foundation Director och professor i neurologi vid Harvard Medical School för inbjudan till Harvard.

Learnox föreläser på Kungliga Tekniska Högskolan

Learnox har arrangerat föreläsning tillsammans med Tekniska Högskolans Studentkår och Sektionen för Civilingenjörer och Lärare. Vi pratade om hur Learnox arbetar för att få hemmasittare tillbaka till skolan, vi delade också med oss av vår pedagogik och strategi.

Torvid Hafström föreläser för civilingenjörer och lärarstudenter på KTH.
Efter föreläsningen fick studenterna möjlighet att ställa frågor om Learnox arbetssätt. Kul att träffa så många blivande lärare med ett så stort intresse för problematiken kring hemmasittare

Learnox i Sveriges Riksdag

Under hösten 2017 var Learnox inbjuden till ett seminarium arrangerat av utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag för att presentera vårt arbete för att hjälpa hemmasittare.

Riksdagen_1
Varje elev är unik och måste få anpassningar efter sina individuella behov. Under vårt besök i riksdagen delade vi med oss av våra erfarenheter, vilka orsaker som ligger bakom hemmasittande och hur man kan hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.
Riksdagen_3
Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet höll i mötet och ledde den efterföljande diskussionen. Lena har också varit och besökt Learnox i Almedalen och diskuterat hemmasittare i heta stolen.