Learnox bjuds in på Harvard

Learnox fick internationell uppmärksamhet när vi blev inbjudna till Harvard University för att prata om vår modell för att med ny teknik få hemmasittare tillbaka till skolan.

Michael Stain är professor i juridik på Harvard University. Vi träffade honom för att prata om förutsättningarna för skolbarn med inlärningssvårigheter.
Under vårt besök på Harvard mötte vi professor Fernando M Reimers för att diskutera inkludering och Learnox roll för att hjälpa barn med inlärningssvårigheter.

Vi vill tacka professor Allen Counter Harvard Foundation Director och professor i neurologi vid Harvard Medical School för inbjudan till Harvard.