Learnox fick internationell uppmärksamhet när vi blev inbjudna till Harvard University för att prata om vår modell för att med ny teknik få hemmasittare tillbaka till skolan.

Vi vill tacka professor Allen Counter Harvard Foundation Director och professor i neurologi vid Harvard Medical School för inbjudan till Harvard.

Recommended Posts