Learnox föreläser på Kungliga Tekniska Högskolan

Learnox har arrangerat föreläsning tillsammans med Tekniska Högskolans Studentkår och Sektionen för Civilingenjörer och Lärare. Vi pratade om hur Learnox arbetar för att få hemmasittare tillbaka till skolan, vi delade också med oss av vår pedagogik och strategi.

Torvid Hafström föreläser för civilingenjörer och lärarstudenter på KTH.
Efter föreläsningen fick studenterna möjlighet att ställa frågor om Learnox arbetssätt. Kul att träffa så många blivande lärare med ett så stort intresse för problematiken kring hemmasittare