Learnox i Sveriges Riksdag

Under hösten 2017 var Learnox inbjuden till ett seminarium arrangerat av utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag för att presentera vårt arbete för att hjälpa hemmasittare.

Riksdagen_1
Varje elev är unik och måste få anpassningar efter sina individuella behov. Under vårt besök i riksdagen delade vi med oss av våra erfarenheter, vilka orsaker som ligger bakom hemmasittande och hur man kan hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.
Riksdagen_3
Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet höll i mötet och ledde den efterföljande diskussionen. Lena har också varit och besökt Learnox i Almedalen och diskuterat hemmasittare i heta stolen.