Learnox ställer ut på Skolforum

Skolforum är en viktig arena för att träffa rektorer, lärare och andra som jobbar i och kring skolan. Learnox har här med egen monter under flera år drivit frågan om hur vi får hemmasittare tillbaka till skolan

På skolforum hålls varje år en stor mängd seminarium. Här presenterar Torvid Hafström learnox arbetssätt för att vända frånvaro till närvaro.

Möten med andra lärare och pedagoger är alltid spännande. Det är en viktig del av vår utveckling att dela med oss av våra erfarenheter och ta del av andras upplevelser och kunskaper.