Ett stort grattis till Haninge kommun! – hemmsittare tillbaka till skola

Framgångsrikt arbete med att få hemmasittare tillbaka till skolan Det är med glädje vi kan konstatera att nästan alla elever som under läsåret 2018/19 mottog insatser via Learnox återvänt till skolan. Learnox återskolningsprogram har varit en central del i insatsen från kommunen som syftar till att få hemmasittare tillbaka till … Läs mer

Att vara förälder till en hemmasittare

På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att vi är EN del av kugghjulet. På samma sätt ser vi utfallet, redan när de första små signalerna i rätt riktning för en Learnoxelev kommer, så påverkas hela familjen i positiv riktning. För det är oerhört … Läs mer

Skolinspektionen – Problematisk skolfrånvaro

Rapport om problematisk skolfrånvaro Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer. Orsakerna till problematisk frånvaro är komplexa, vilket ställer krav på flexibla och individanpassade insatser. Ett välfungerande samarbete mellan skola och föräldrar kan vara avgörande, … Läs mer

Bristen på elevmotiverande arbetssätt i skolan

Bristen på elevmotiverande arbetssätt i skolan är förödande enligt utbildningsforskare – vi på Learnox håller med! I Learnox arbete med hemmasittares återgång till skola, är ett elevmotiverande arbetssätt nyckeln. Och avsaknaden av densamma i skolan förödande. Precis de riskgrupper som omnämns i utbildningsforskaren Martin Lackéus debattartikel nedan är de som … Läs mer