Ett stort grattis till Haninge kommun! – hemmsittare tillbaka till skola

Framgångsrikt arbete med att få hemmasittare tillbaka till skolan

Det är med glädje vi kan konstatera att nästan alla elever som under läsåret 2018/19 mottog insatser via Learnox återvänt till skolan. Learnox återskolningsprogram har varit en central del i insatsen från kommunen som syftar till att få hemmasittare tillbaka till skola. Det är ett viktigt steg i att utveckla effektiva insatser för att åtgärda problematisk skolfrånvaro

Prisbelönt närvaroteam – arbete med problematisk skolfrånvaro

Att Närvaroteamet i Haninge dessutom är vinnare av Pedagogiska priset 2019, som delades ut på utbildningsförvaltningens strategidag 26 september, glädjer oss på Learnox ytterligare. Det är allmänheten som har lämnat förslag till nomineringar i nio kategorier och juryn som består av förvaltningsledningen, har utsett vinnarna.

Priset för bästa innovatör och entreprenör gick till Grundskolans Närvaroteam: Tommie Söderström, Susanne Bergström, Monika Swensson, Åsa Jansson och Susanna Riccardi.

Juryns motivering är att Närvaroteamets arbete med elever genomsyras av ett stort engagemang och kompetens. De har en förmåga att fånga upp föräldrars frågor runt barnen och motiverar till kontakt med både psykiatri och socialtjänst:

  • Är kreativa och nytänkande
  • Omsätter sina idéer i handling som gynnar barns/elevers lärande
  • Är inspiratör och eldsjäl för både barn/elever och medarbetare

Bakom ovanstående statistik och utmärkelser finns eleven med vårdnadshavare, samt skolan. Den enorma vinsten för eleven med familj är helt ovärderlig, och besparingen för samhället enorm.

Tack för ett mycket gott samarbete Haninge kommuns Närvaroteam – vi glädjer oss med er och era kommuninvånare!

Läs hela artikeln: https://www.haninge.se/forskola-och-skola/larare-och-lararstuderande/utmarkelser/pedagogiska-utmarkelser-2019/

Återskolningsprogrammet får hemmasittare tillbaka till skola

Genom lektioner över internet en-till-en med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola och kommun för att få hemmasittare tillbaka till skolan. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor.


Läs mer om återskolningsprogrammet