Rätt till utbildning för hemmasittare

Idag finns minst 20 000 elever i Sverige med ogiltig frånvaro i så stor utsträckning att de inte kan ta till sig skolans utbildning. Samhället har brustit när det gäller barnens rätt till utbildning.