Anna och Philips lärarpodcast

Torvid Hafström, VD på Learnox, gästade Anna och PHilips lärarpodcast för att prata om hemmasittare och hur man kan arbeta med problematisk skolfrånvaro.

Hög arbetsbelastning för lärare

Allt fler lärare i grund- och gymnasieskolan upplever en ökad arbetsbelastning på jobbet. Många har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter och känner en frustration…