Anna och Philips lärarpodcast

Anna och Philips lärarpodcast

Torvid Hafström, VD på Learnox, gästade Anna och PHilips lärarpodcast för att prata om hemmasittare och hur man kan arbeta med problematisk skolfrånvaro. Det var ett spännande samtal om utmaningar och lösningar kopplat till långvarig frånvaro.

Anna och Philips Lärarpodcast leds av Anna Sterlinger Ahlring och Philip Hjalmarsson, båda två utbildade lärare med ett stort intresse för pedagogik och ledarskap. Anna och Philips Lärarpodcast är inne på sitt 5:e år, och i avsnitt 279 var det dags för det viktiga ämnet hemmasittare: “Hur hjälper du hemmasittarna tillbaka till skolan”.
“Det finns barn i alla skolor som på något
sätt faktiskt är hemmasittare, eller på väg
att bli det”

Insatser vid problematisk skolfrånvaro

Under avsnittet diskuteras bakgrunden till Learnox återskolningsprogram och hur det kom sig att en försöksverksamhet startade vid Vintertullsskolan för 10 år sedan. Just erfarenheterna från Vintertullsskolan, en resursskola på Södermalm i Stockholm, kom att vara viktiga för utformningen av Learnox återskolningsprogram.

I avsnittet pratar Torvid även om Learnoxtrappan, ett verktyg för kartläggning och analys av en elevens frånvarosituation. Learnoxtrappan finns tillgänglig utan kostnad och kan användas i skolan för att förebygga problematisk skolfrånvaro. Nedan finns ett seminarium från skolforum 2016 där Torvid Hafström och Taylan Brännström presenterar Learnoxtrappan.

Läs mer: Learnox återskolningsprogram