Ansökan till Learnox återskolningsprogram

Vårdnadshavare till elever med problematisk skolfrånvaro kan på den här sidan skicka in en elevansökan till Learnox återskolningsprogram. Vi tar emot elever från alla privata och kommunala skolor i hela Sverige. Det är kontinuerlig antagning under hela läsåret, med målsättning att snabbt komma igång med insatsen efter överenskommelse med elevens hemskola eller kommun.

Så fungerar antagning till Learnox

När vi har fått in er ansökan kommer vi att göra en preliminär bedömning om Learnox kan erbjuda rätt stöd för ditt barn. Därefter kontaktar vi rektorn på elevens skola för att få ett godkännande av insatsen. Tillsammans med skola, kommun och vårdnadshavare utarbetar vi sedan en individanpassad plan för eleven.

Om du tror att Learnox återskolningsprogram skulle passa i er situation, följ anvisningarna nedan för att skicka in en ansökan.

  Ditt namn
  Mejadress
  Mobilnr
  Elevens namn
  Årskurs
  Skolfrånvaro
  När började frånvaron
  Om ja, vilken/vilka diagnoser har eleven
  Elevensskola
  Namn på rektor
  Telefonnr till rektor
  Mejadress till rektor
  Övriga upplysningar