Våra metoder

Återskolningsmetoden

Återskolningsmetoden är ett konkret verktyg framtaget för att hjälpa elever tillbaka till skolan. Med start i hur man bryter en isolerad frånvarosituation till hur man hjälper eleven tryggt in i en inkluderande skolmiljö beskriver Återskolningsmetoden varje avgörande steg.

Processen

Learnoxtrappan är ett verktyg vi använder för att utforma åtgärder och anpassningar för varje elevs unika behov. Learnoxtrappan är ett sätt för skolor att visualisera en elevs frånvarosituation i olika steg. Tillsammans med en tydlig ansvarsfördelning och ett ramverk för kontinuerlig utvärdering och uppföljning lägger Learnoxtrappan grunden för arbetet med att hjälpa eleven tillbaka till skolan.

​Under seminariet berättade Torvid Hafström, om hur Återskolningmetoden används av Learnox.​

Ett stort grattis till Haninge kommun!

Ett stort grattis till Haninge kommun! Det är med glädje vi kan konstatera att nästan alla elever som under läsåret 2018/19 mottog insatser via Learnox återvänt till skolan. Att Närvaroteamet
Läs mer

Att vara förälder till en hemmasittare

Att vara förälder till en hemmasittare På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att vi är EN del av kugghjulet. På samma sätt ser
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro – en forskningsöversikt Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer. Orsakerna till frånvaro
Läs mer