Beställning

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er i ert arbete med elever med omfattande frånvaro!

Tillsammans med uppdragsgivaren på skolan, kommunen eller annan aktör tar vi fram en individanpassad lösning för varje elev.

I dialog med hemmet, lärare och andra involverade aktörer diskuterar vi elevens behov och skapar en anpassad kursplan med ett schema som lämpar sig för eleven.

Vanligtvis är en lektion om dagen under regelbundna tider effektivt för att hjälpa eleven att återfå rutiner i vardagen, men antalet lektioner kan variera efter behov mellan 3 till 10 i veckan.

Vardagar 09:00 — 17:00

08 - 23 17 11

Address

Kungliga Tekniska Högskolan Teknikringen 35, 114 28 Stockholm

Du kan nå oss via mail

info@learnox.se

test (1)