Tema problematisk skolfrånvaro

På vår blogg kan du läsa om sådant som rör problematisk skolfrånvaro och särskilt stöd. Här skriver vi bland annat om utanförskap, psykisk ohälsa och rätten till utbildning.

Här finns även inlägg om arbetssätt och metoder, forskning och framsteg samt annan matnyttig information till både professionen samt anhöriga. Vår målsättning är att sprida kunskap om detta viktiga ämne och bidra till en bättre förståelse för problematisk skolfrånvaro.

Senaste inläggeT

Om learnox