Statsbidrag för fjärrundervisning 2019

Detta dokument handlar om hur du som huvudman kan få konkret hjälp med att söka statsbidrag och etablera samt utveckla fjärrundervisning i din skola/kommun.

Sveriges Riksdag utfärdade 2019-06-27 förordning (2019:518) om statsbidrag för fjärrundervisning, vilken trädde i kraft 2019-08-01.

Ansökningsperiod: 1 september – 1 oktober 2019

Innehåll

Information om stadsbidraget

Vem kan söka statsbidrag för fjärrundervisning?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • grundskolan, grundsärskolan
  • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska underlätta för huvudmän som behöver etablera och utveckla fjärrundervisning i skolan. Syftet med statsbidraget är att etablera och utveckla fjärrundervisning av hög kvalitet. Statsbidraget får användas till kostnader för kompetensutveckling och utrustning.

Relaterade sidor:

Learnox bjuds in på Harvard

Learnox fick internationell uppmärksamhet när vi blev inbjudna till Harvard University för att prata om vår modell för att med ny teknik få hemmasittare tillbaka till skolan. Michael Stain är
Läs mer

Learnox i Sveriges Riksdag

Under hösten 2017 var Learnox inbjuden till ett seminarium arrangerat av utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag för att presentera vårt arbete för att hjälpa hemmasittare. Varje elev är unik och måste
Läs mer

Lärarbristen, elevernas kunskapsnivå och segregationen

Lärarbristen

Fjärrundervisning möjliggör nya anställningsformer och uppgifter för lärare, vilket både kan minska kostnaden för skolan och öka attraktionskraften för yrket. Utbildade lärare som lämnat yrket kan också lockas tillbaka till skolan, vilket är vår erfarenhet genom vårt arbete inom Learnox Särskilt Stöd. Lärarresurserna kan också användas mer effektivt då mindre tid går åt till resor och administration. Skolenheter kan även effektivt dela på lärarkapaciteten utan att tappa utbildningskvalité.

Fjärrundervisning höjer kvalitén på utbildningen

Genom att möjliggöra bättre anpassning efter elevens unika behov och använda specialanpassade pedagogiska verktyg förbättras elevernas kunskaper.

Fjärrundervisning minskar segregation

En gedigen fjärrundervisningsplattform möjliggör för skolor att tillsätta lärare där behovet är som störst, samt koppla samman elever från olika delar av kommunen.

Implementering av fjärrundervisning i din skola/kommun

Learnox har bedrivit fjärrundervisning för elever i grund- och gymnasieskolan sedan 2011. Vi är ledande inom fjärrundervisning med mer än 20.000 genomförda lektioner på uppdrag av skolor och kommuner i Sverige.

Nedan finner du Learnox förslag på hur fjärrundervisning kan implementeras i din skola/kommun.

Erbjudandet innefattar fem insatspunkter:

  1. Ansökan
  2. Utbildning av fjärrundervisningslärare
  3. Hårdvara för att komma igång med fjärrundervisning
  4. Löpande utvecklingsuppdateringar
  5. Certifiering

1. Ansökan

I syfte att, under den korta ansökningsperioden 1 september till 1 oktober 2019, möjliggöra för huvudmän att ansöka om statsbidrag för fjärrundervisning kommer Learnox att vara behjälpliga med förslag till ansökan att inges till skolverket.

Learnox kommer även att vara behjälpliga med förslag till slutredovisning som ska inges till skolverket vid projektets slutdatum.

2. Utbildning av fjärrundervisningslärare

Två dagars utbildning/kompetensutveckling vid Learnox utbildningscenter på KTH campus i Stockholm, samt en heldags uppföljningsutbildning online på distans i hemkommunen. Utbildningen innefattar två personer utvalda av skolan/kommunen som ansvariga för fjärrundervisning.

Syftet med fjärrundervisningsutbildningen är att ge kunskap om hur skolans egna lärare kan bedriva fjärrundervisning på Learnox fjärrundevisningsplattform. Vi går även igenom hur fjärrundervisning kan implementeras på huvudmannens skolor på ett praktiskt och effektivt sätt.

Kursen leds av Learnox experter som har flera års erfarenhet av arbete med fjärrundervisning.

3. Hårdvara för att komma igång med fjärrundervisning

I paketpriset ingår fyra datorer som är särskilt konfigurerade för arbete med fjärrundervisning. En dator för läraren och tre elevdatorer. De är också anpassade för att kunna ta emot onlinesupport från Learnox för att de som deltagit i utbildningen enkelt och snabbt ska komma igång med fjärrundervisning. För användning av Learnox fjärrundervisningsplattform därutöver kan befintliga datorer på skolorna användas.

4. Löpande utvecklingsuppdateringar

Del av löpande utvecklingsuppdateringar av fjärrundervisningsplattformen utan kostnad under avtalstiden.

5. Certifiering

Vid avslutad utbildning erhåller deltagarna kursintyg och certifieringsbevis för fjärrundervisningslärare.

Kostnader för implementering av fjärrundervisning

Paketpriset innefattar stöd i ansökningsförfarandet, utbildning av två fjärrundervisningslärare, hårdvara, utvecklingsuppdateringar och certifiering.

Paketpris 96.000 kr, exklusive moms på totalt 6000 kr avseende fyra datorer.

Utbildningen är undantagen moms då den är en skattepliktig undantagen utbildningstjänst enligt skattenämndens förhandsbesked 47/101.

Learnox tar ut en anmälningsavgift på 25.000 kr (summan krediteras vid senare debitering för fjärrundervisningsprojektet).

Fortsatta kostnader för fjärrundervisning

Skolan betalar en avgift per användande lärare och lektionstimme samt en licensavgift. Licensavtalet kan sägas upp löpande med 30 dagars uppsägningstid.

  • Kostnaden för användande lärare är 9,90 kr/lektionstimme
  • Kostnaden per deltagande elev är 7,90 kr/lektionstimme
  • För varje skola som använder undervisningsplattformen utgår en månatlig licensavgift på 900 kr/månad

Varför Learnox?​

Fjärrundervisning ökar kvalitén på undervisningen genom användning av pedagogiska verktyg och individuella anpassningar, samt minskar administration och ställtider. Learnox fjärrundervisningsplattform möjliggör för skolor att effektivisera användningen av befintliga lärare, samt att i förlängningen öka attraktionskraften för läraryrket.

Learnox långa erfarenhet har skapat en unik kompetens att utveckla pedagogiska verktyg och applikationer för skolan. Vi besitter en bred kunskap och förståelse kopplat till specialpedagogik, elevhälsa, särskilda behov, särbegåvning, socioekonomiska förutsättningar och skolans kostnadsstruktur från över 20 års erfarenhet av att driva Vintertullsskolan, Stockholms äldsta resursskola.

Learnox har redan ett etablerat starkt renommé och förtroende inom fjärrundervisning. Vi har talat i riksdagen, hållit föreläsningar på Skolforum, blivit inbjudna till Harvard University och fört samtal med kommun- och riksdagspolitiker under Almedalsveckan i flera år.

Learnox är redan väl etablerade som leverantör av fjärrundervisning till mer än 20 kommuner och fristående skolor i hela Sverige.

Learnox finns med på Norrsken Foundations topplista 2019 på företag med ”högst impact att göra världen bättre”.

Fjärrundervisningsplattformen

Fjärrundervisningsplattformen är egenutvecklad och byggd specifikt för skolan, vilket möjliggör en smidig implementering i verksamheten. Anpassning till skola bygger på Learnox kunskap och erfarenhet av skolans förutsättningar, möjligheter och utmaningar.

Undervisningsplattformen möjliggör för lärare att undervisa elever oberoende av var lärare/elev befinner sig. Den är adaptiv, flexibel och väl anpassad för användning inom skola och har utvecklats till ett ledande kunskapsöverföringsverktyg som kan anpassas till olika ämnen, kunskapsnivåer och språk.

Utöver att tillhandahålla det digitala klassrummet för fjärrundervisning, innehåller undervisningsplattformen ett eget framtaget back-end system för lektioner, undervisning, skolan/föräldrar, rapportering, betygsunderlag, planeringssystem, närvarorapporter, dokumentering, läxor och administration m.m.

Så kommer din skola/kommun igång med fjärrundervisning

Först till kvarn

Regeringen tog beslut om statsbidrag för fjärrundervisning den 27 juni 2019, med ikraftträdande den 1 augusti 2019. Ansökningsperioden är 1 september – 1 oktober 2019.

OBS: Från beslut till ansökningsperiodens slut är det endast tre månader och tre dagar!

Vad du som huvudman behöver göra för att delta i Learnox fjärrundervisningsprojekt är att fylla i nedan intresseanmälan. Statsbidrag är inte en förutsättning för deltagande.
Inom ramen för projektet är vi i nästa steg, om så önskas, behjälpliga med stöd i er ansökan om statsbidrag till skolverket.

Intresseanmälan

Undertecknad anmäler härmed intresse att ingå i Learnox fjärrundervisningsprojekt.

Anmälan är inte är bindande, Learnox bekräftar mottagandet av intresseanmälan genom att översända en faktura avseende anmälningsavgiften på 25.000 kr (summan krediteras vid senare debitering för fjärrundervisningsprojektet).

När anmälningsavgiften är erlagd är anmälan bindande och betalaren ställs i Learnox kö för deltagande i fjärrundervisningsprojektet. Antalet platser är begränsade.

Frågor

Vi önskar företrädesvis att frågor om projektet ställs på mail till fjarrundervisning@learnox.se

Kontaktperson:
Torvid Hafström
VD / Huvudman
Learnox 

Tel: 08 – 23 17 12
torvid.hafstrom@learnox.se