Learnox personuppgiftsbehandling

Inledning

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Personuppgift kan till exempel vara namn, bild samt andra identifikatorer som medför att det går att identifiera dig.

Hur behandlar Learnox dina personuppgifter?

De elever som finns inom Vintertullsskolan verksamhet registreras i de digitala system som skolan använder sig av. Dessa digitala system har de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter för otillåten åtkomst. Endast de personer inom Vintertullsskolan som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.

Vilken laglig grund har Vintertullsskolan för personuppgiftsbehandlingen om du är elev på Learnox?

Idag saknas det över 60 000 lärare i Sverige samtidigt som landets lärarhögskolor examinerar för få för att vända utvecklingen under överskådlig framtid. Dagens lärare arbetar under mycket hög arbetsbelastning till följd av yrkets många sidouppdrag. Dokumentation, bedömning och uppföljning tar upp så pass stor del av arbetsdagen att planering och genomförandet av undervisningen blir lidande. En modern fjärrundervisningsplattform tillgängliggör lärare genom minskad restid, effektiv administration och möjlighet för smarta upplägg och schemaläggning. 

Resultat

Drygt 17 000 elever, eller 15 procent av landets niondeklassare slutar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Nästan var fjärde elev slutar årskurs 9 utan fullständiga betyg. För att alla elever ska nå målen behövs en mer individanpassad undervisning. Fjärrundervisning möjliggör en sömlös integration av smarta pedagogiska verktyg för att skräddarsy undervisningen efter elevernas behov. Plattformen hjälper läraren att följa upp utvecklingen för alla elever i klassen och möjliggör snabba insatser när någon elev halkar efter. 

Segregation

Social och geografisk segregation innebär att skolan idag inte alltid erbjuder likvärdig kvalité för alla. Fjärrundervisning kan användas som ett verktyg för att binda ihop olika skolor genom att skapa gemensamma virtuella klasser, eller för att möjliggöra för lärare att undervisa elever från andra sidan landet. Med Learnox fjärrundervisning finns rätt lärare på rätt plats och eleven erbjuds bästa möjliga undervisning oavsett var i landet skolan finns. 

Learnox bjuds in på Harvard

Learnox fick internationell uppmärksamhet när vi blev inbjudna till Harvard University för att prata om vår modell för att med ny teknik få hemmasittare tillbaka till skolan. Michael Stain är
Läs mer

Learnox i Sveriges Riksdag

Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet höll i mötet och ledde den efterföljande diskussionen. Lena har också varit och besökt Learnox i Almedalen och diskuterat hemmasittare i heta stolen. Varje
Läs mer

Ett av nordens mest betydelsefulla startups!

Norrsken Foundations “The Impact 100” lyfter fram 100 startups som använder skalbar teknologi för att göra världen bättre. Learnox finns med på årets lista. Vi är stolta och glada att
Läs mer

Kontakta oss

Vill du veta mer om Learnox forskning & utveckling och vår fjärrundervisningsplattform kan du kontakta oss via mejl, telefon eller genom att fylla i formuläret nedan. 

Kontakta oss

Vardagar 09:00 — 17:00

08 - 23 17 11

Address

Kungliga Tekniska Högskolan Teknikringen 35, 114 28 Stockholm

Du kan nå oss via mail

info@learnox.se

test (1)