Tjänster

Skolhandledning - problematisk skolfrånvaro

Vi erbjuder handledning för personal inom skola och kommun samt skolledare i hela Sverige. Vår handledning syftar till att stärka er verksamhets arbete med problematisk skolfrånvaro. Genom kompetensutveckling inom såväl förebyggande arbete för att främja närvaro samt konkreta insatser vid långvarig skolfrånvaro hjälper vi er enhet med förbättrad måluppfyllelse.  

Vi har över 20 års erfarenhet av att driva resursskolan Vintertullsskolan i Stockholm samt 10 års drift och utveckling av onlinebaserat särskilt stöd till elever med problematisk skolfrånvaro. I vår handledning och rådgivning får ni ta del av vår samlade erfarenhet samt arbetssätt och metoder baserat på den senaste pedagogiska forskningen. 

I dialog med er tar vi fram ett passande format på handledningen beroende på de utmaningar ni arbetar med på er enhet. Vi erbjuder både personlig coaching, seminarium och workshops antingen fysiskt på plats hos er, på Learnox utbildningscentrum i stockholm eller online.

Områden där vi kan hjälper er verksamhet

Lärare som undervisar online

Från resursskola till ett återskolningsprogram

Text: Marita Skoog JacobsonPublicerad i autism och aspergerföreningen i stockholms läns tidning Speciellt nr 2, 2020. Från resursskola till ett återskolningsprogram för hemmasittare Berättelsen om hur en skola för elever
Läs mer

Anna och Philips lärarpodcast

Anna och Philips lärarpodcast Torvid Hafström, VD på Learnox, gästade Anna och PHilips lärarpodcast för att prata om hemmasittare och hur man kan arbeta med problematisk skolfrånvaro. Det var ett
Läs mer

Ring upp mig

Vi erbjuder personal inom skola och kommun ett första rådgivningsmöte kostnadsfritt över telefon eller online. Boka tid i bokningssystemet nedan så ringer vi upp er på utsatt tid och hjälper er med era frågor om problematisk skolfrånvaro.

Kontaktpersoner

Torvid Hafström
Grundare och VD
torvid.hafstrom@learnox.se

Lärare som undervisar online

Från resursskola till ett återskolningsprogram

Text: Marita Skoog JacobsonPublicerad i autism och aspergerföreningen i stockholms läns tidning Speciellt nr 2, 2020. Från resursskola till ett
Läs mer

Anna och Philips lärarpodcast

Anna och Philips lärarpodcast Torvid Hafström, VD på Learnox, gästade Anna och PHilips lärarpodcast för att prata om hemmasittare och
Läs mer

Hög arbetsbelastning för lärare

Hög arbetsbelastning för lärare Stress bland lärare Allt fler lärare i grund- och gymnasieskolan upplever en ökad arbetsbelastning på jobbet.
Läs mer