Information och resurser

Information till vårdnadshavare

Råd och stöd för vårdnadshavare till barn med problematisk skolfrånvaro samt information om Learnox återskolningsprogram. Här finns även en kunskapsbank med länkar till relevant information till föräldrar och vårdnadshavare.

Läs mer…

Metoder och arbetssätt

Learnoxtrappan och Learnox Återskolningsmetod är metoder vi använder dagligen i vårt arbete med elever med stor frånvaro. Dessa dokument finns även tillgängliga för skolor och kommun att ladda ner och använda i deras egen verksamhet. 

Läs mer…

Lärare som undervisar online

Från resursskola till ett återskolningsprogram

Text: Marita Skoog JacobsonPublicerad i autism och aspergerföreningen i stockholms läns tidning Speciellt nr 2, 2020. Från resursskola till ett
Läs mer

Anna och Philips lärarpodcast

Anna och Philips lärarpodcast Torvid Hafström, VD på Learnox, gästade Anna och PHilips lärarpodcast för att prata om hemmasittare och
Läs mer

Hög arbetsbelastning för lärare

Hög arbetsbelastning för lärare Stress bland lärare Allt fler lärare i grund- och gymnasieskolan upplever en ökad arbetsbelastning på jobbet.
Läs mer