Learnox SchoolBoost

För elever med hög frånvaro är det extra svårt att komma tillbaka efter ett långt sommarlov. När terminen börjar och självförtroendet sviktar är risken också stor att frånvaron återigen ökar snabbt. Learnox SchoolBoost är en förebyggande insats som minskar tröskeln för återgång och ger eleven en bra start på terminen för att främja fortsatt närvaro.

En lektion om dagen under två veckor innan skolstart hjälper eleven att komma igång, repetera och ta ikapp missade moment. Man förbättrar självförtroende och självkänsla, samt ökar ämneskunskaperna inför höstterminen. Lektionerna äger rum på Learnox undervisningsplattform och eleven kan delta antingen hemifrån, fritidsverksamhet eller t.ex. ett bibliotek. En dator med wifi är vad som behövs.

Behöriga lärare

Alla lektioner i SchoolBoost är lärarledda, en till en, av en behörig Learnoxlärare. Våra lärare har stor erfarenhet av extra anpassningar och särskilt stöd, samt är vana att arbeta med elever med problematisk frånvaro.

Individanpassad kursplan

I dialog med hem och skola tar vi fram en individuell kursplan. I början av Schoolboost genomför vi ett diagnostiskt test för att säkerställa att undervisningen läggs på rätt nivå och att vi identifierar elevens utvecklingsområden. Målet är att stärka elevens ämneskunskaper och täppa till kunskapsluckor för att ge en bra start på terminen.

Intressebaserad undervisning

Vi arbetar intressebaserat i vår undervisning. På så vis ökar vi elevens engagemang och motivation för studierna. Genom att utgå från ett intresseområde minskar tröskeln att komma igång då eleven redan har en hel del förkunskaper i frågan.

Rutiner inför skolstart

Med dagliga lektioner under fasta tider hjälper Learnox Schoolboost till att skapa sunda rutiner för eleven. Det underlättar vid skolstarten för elever vid som under sommaren ofta saknat struktur i vardagen och i många fall vänt lite på dygnet.

Learnox SchoolBoost vänder sig till grundskola och kommun och är ett verktyg för att främja närvaro i skolan. Du som är vårdnadshavare kan inte beställa SchoolBoost direkt av Learnox.

Kontaktperson

Susann Hillbäck
Verksamhetsansvarig
susann.hillback@learnox.se

Ett stort grattis till Haninge kommun!

Det är med glädje vi kan konstatera att nästan alla elever som under läsåret 2018/19 mottog insatser via Learnox återvänt till skolan. Att Närvaroteamet i Haninge dessutom är vinnare av
Läs mer

Att vara förälder till en hemmasittare

På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att vi är EN del av kugghjulet. På samma sätt ser vi utfallet, redan när de första
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro

Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer. Orsakerna till frånvaro är komplexa, vilket ställer krav
Läs mer

Cecilia är mamma till en av våra elever. När hennes son började hos oss hade han inte varit i skolan på flera år.

Linaskolans specialpedagog Evy Matei-Sirra berättar om en elev som haft en lektion i veckan med Learnox. 

Tillbaka efter två år som hemmasittare. Rektor och Spec. Ped berättar.