livestream-site

Learnox LiveStream

Trycket ökar på landets skolor att snabbt ta fram lösningar för en effektiv distansundervisning. Nu erbjuds därför drabbade skolor att kostnadsfritt använda Learnox Livestream och vår professionella studio på KTH Campus för att kunna genomföra kvalitativ undervisning i realtid. Vår samlade kunskap och mer än 10 års erfarenhet av fjärrundervisning står till förfogande. Learnox Livestream fungerar med befintliga skolsystem och kan användas av skolans ordinarie lärare.

Streamingformatet skapar en intressant och engagerande lärmiljö som elever idag är vana vid. Läraren kan enkelt visa bilder, presentationer och filmer från sin dator samt använd sig av whiteboard och penna. Hög kvalite på bild och ljud behåller klassrumskänslan och bidrar till ökad uppmärksamhet och motivation.

Learnox Livestream möjliggör även att bedriva fjärrundervisning till större grupper av elever med bibehållen kvalité. För att kunna erbjuda alla elever lärarledd undervisning även vid personalbrist till följd av coronavirus kan därför flera klasser närvara i samma digitala klassrum. Flera lärare kan också samarbeta i Learnox Livestream i realtid.

Kontaktpersoner

Torvid Hafström
Grundare och VD
torvid.hafstrom@learnox.se

Taylan Brännström
CTO
taylan.brannstrom@learnox.se