Våra metoder

Learnoxtrappan och Learnox Återskolningsmetod är metoder vi använder dagligen i vårt arbete med elever med stor frånvaro. Dessa dokument finns även tillgängliga för skolor och kommun att ladda ner och använda i deras egen verksamhet. Syftet är att skapa rutiner för individanpassade och effektiva insatser för att få hemmasittare tillbaka till skolan.