Om hemmasittare

En hemmasittare är en elev som av olika skäl inte är i  skolan. Hemmasittare utgör inte en homogen grupp, de stannar hemma av olika anledningar och deras beteende och personligheter skiljer sig åt. Det finns ingen enkel förklaring till att långvarig ogiltig frånvaro uppstår. I vissa fall har hemmasittaren en diagnostiserad funktionsvariation som gjort det jobbigt att delta i ordinarie undervisning och/eller socialt samspel i skolan eller på vägen dit. Att bli hemmasittare är något som kan drabba alla barn och ungdomar oberoende av socioekonomisk bakgrund.

INFORMATION OM HEMMASITTARE

Skolfrånvaro och dess orsaker

Seminarium om hemmasittare

Idag har vi hållit i vårt första seminarium av 5 under Almedalsveckan om hur vi får hemmasittare tillbaka till skolan,
Läs mer

Utred orsakerna

Det finns ingen mall för vem som blir hemmasittare utan situationen skiljer sig från individ till individ. Ibland handlar det
Läs mer

Tidiga insatser är viktigt för att vända frånvaro till närvaro

Att tidigt sätta in riktade insatser när en elev uppvisar tecken på systemisk frånvaro är avgörande för att kunna vända
Läs mer

NPF kopplad till omfattande frånvaro

Elever med NPF har många gånger haft en period av frånvaro från skolan. När skolan brister i kunskap och förståelse
Läs mer

Viktigt att samverka för att vända frånvaron

Vid systematiskt frånvaro från skolan är det inte ovanligt att personal på skolan och vårdnadshavare hamnar i konflikt med varandra.
Läs mer

Frånvarons orsaker

Hemmasittare är inte en homogen grupp utan orsakerna till frånvaron skiljer sig åt från elev till elev. Forskningen visar att
Läs mer