INFORMATION OM HEMMASITTARE

Problematisk skolfrånvaro och dess orsaker

En bra start på terminen

En bra start på terminen För många elever är övergångar i skolan en svår utmaning som ofta är kopplat med
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap

Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap Långvarig frånvaro från skolan och bristen på en meningsfull vardag kan på sikt leda till
Läs mer

Särskilt stöd på distans

Särskilt stöd på distans Till följd av coronaviruset som sprids i samhället håller redan idag flera skolor stängt på grund
Läs mer

Rätt till utbildning för hemmasittare

Rätt till utbildning och skolplikt är två principer i Sverige som syftar till att skydda barnens rättigheter till utbildning. Ansvaret
Läs mer

Systematiskt arbetssätt för ökad närvaro i skolan

För att extra anpassningar och särskilt stöd ska ha goda förutsättningar att ge avsedd effekt måste insatserna sättas in tidigt
Läs mer

Frånvarons orsaker

Hemmasittare är inte en homogen grupp utan orsakerna till frånvaron skiljer sig åt från elev till elev. Forskningen visar att
Läs mer

Att vara förälder till en hemmasittare

På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att vi är EN del av kugghjulet.
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro

Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och
Läs mer

Bristen på elevmotiverande arbetssätt i skolan

Bristen på elevmotiverande arbetssätt i skolan är förödande enligt utbildningsforskare – vi på Learnox håller med! I Learnox arbete med
Läs mer