INFORMATION OM HEMMASITTARE

Problematisk skolfrånvaro och dess orsaker

Rätt till utbildning och skolplikt är två principer i Sverige som syftar till att skydda barnens rättigheter till utbildning. Ansvaret
Läs mer
För att extra anpassningar och särskilt stöd ska ha goda förutsättningar att ge avsedd effekt måste insatserna sättas in tidigt
Läs mer
Hemmasittare är inte en homogen grupp utan orsakerna till frånvaron skiljer sig åt från elev till elev. Forskningen visar att
Läs mer
På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att vi är EN del av kugghjulet.
Läs mer
Problematisk skolfrånvaro – en forskningsöversikt Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten
Läs mer
Bristen på elevmotiverande arbetssätt i skolan är förödande enligt utbildningsforskare – vi på Learnox håller med! I Learnox arbete med
Läs mer
Att tidigt sätta in riktade insatser när en elev uppvisar tecken på systemisk frånvaro är avgörande för att kunna vända
Läs mer
Elever med NPF har många gånger haft en period av frånvaro från skolan. När skolan brister i kunskap och förståelse
Läs mer
Vid systematiskt frånvaro från skolan är det inte ovanligt att personal på skolan och vårdnadshavare hamnar i konflikt med varandra.
Läs mer