SÅ FUNGERAR DET

Uppstart med ny elev

Genom lektioner över internet en-till-en med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola och kommun för att få hemmasittare tillbaka till skolan. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor.

När en ny eleven ska börja använda Learnox är första steget för oss att samla in den information vi behöver för att anpassa undervisningen. Under ett telefonmöte kommer vi att gå igenom en rad frågor som rör elevens tidigare frånvaro, kunskapsnivå samt sociala faktorer. Då det är nödvändigt tar vi även kontakt med hemmet och stämmer av med elevens vårdnadshavare

Efter uppstart skiljer sig uppläggen på individnivå. Mer information om hur vi arbetar finns bland annat under rubriken Learnox Återskolningsmetod och Learnoxtrappan.

Teknik

För att eleven ska kunna ta del av en Learnoxlektion behövs en dator med internetuppkoppling. Datorn behöver en webbkamera för att läraren ska kunna se och höra eleven. Hörlurar med mikrofon är att rekommendera med inte nödvändigt.

När en lektion startar får eleven en lektionskod skickad till sig via SMS eller mejl. För att komma in i lektionsrummet skriver eleven in koden på Learnox hemsida varpå lektionen startas. På så vis behöver eleven inte komma ihåg några användarnamn eller lösenord.

Elevens nätverk

Learnox samverkar med skola och kommun och strävar efter att samtliga insatser ska samverka för elevens bästa. Vi sätter upp ett nätverk runt eleven och ser till att rätt information finns tillgänglig för varje medlem i nätverket. Efter varje lektion får berörda parter i nätverket en lektionsrapport. Omfattningen på elevens nätverk beror på elevens behov och anpassas i samråd med beställaren. Har eleven andra stödinsatser från specialpedagog, kurator eller socialtjänst är det ofta bra om även de får löpande uppdatering om arbetet under Learnox lektioner.

Autism och skolfrånvaro

Barn med en autismspektrumdiagnos är en grupp som är överrepresenterade bland Learnox elever med problematisk skolfrånvaro. Därför samarbetar vi med Autism- och Aspergerföreningen
Läs mer
Lärare som undervisar online

Från resursskola till ett återskolningsprogram

Berättelsen om hur en skola för elever med särskilda behov utvecklades till ett digitalt verktyg för undervisning över nätet, för elever som till största del har en AST diagnos.
Läs mer

Anna och Philips lärarpodcast

Torvid Hafström, VD på Learnox, gästade Anna och PHilips lärarpodcast för att prata om hemmasittare och hur man kan arbeta med problematisk skolfrånvaro.
Läs mer