SÅ FUNGERAR DET

Uppstart med ny elev

Genom lektioner över internet en-till-en med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola och kommun för att få hemmasittare tillbaka till skolan. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor.

Efter uppstart skiljer sig uppläggen på individnivå. Mer information om hur vi arbetar finns bland annat under rubriken Learnox Återskolningsmetod och Learnoxtrappan.

Teknik

För att eleven ska kunna ta del av en Learnoxlektion behövs en dator med internetuppkoppling. Datorn behöver en webbkamera för att läraren ska kunna se och höra eleven. Hörlurar med mikrofon är att rekommendera med inte nödvändigt.

När en lektion startar får eleven en lektionskod skickad till sig via SMS eller mejl. För att komma in i lektionsrummet skriver eleven in koden på Learnox hemsida varpå lektionen startas. På så vis behöver eleven inte komma ihåg några användarnamn eller lösenord.

Elevens nätverk

Learnox samverkar med skola och kommun och strävar efter att samtliga insatser ska samverka för elevens bästa. Vi sätter upp ett nätverk runt eleven och ser till att rätt information finns tillgänglig för varje medlem i nätverket. Efter varje lektion får berörda parter i nätverket en lektionsrapport. Omfattningen på elevens nätverk beror på elevens behov och anpassas i samråd med beställaren. Har eleven andra stödinsatser från specialpedagog, kurator eller socialtjänst är det ofta bra om även de får löpande uppdatering om arbetet under Learnox lektioner.

Ett stort grattis till Haninge kommun!

Ett stort grattis till Haninge kommun! Det är med glädje vi kan konstatera att nästan alla elever som under läsåret 2018/19 mottog insatser via Learnox återvänt till skolan. Att Närvaroteamet
Läs mer

Att vara förälder till en hemmasittare

Att vara förälder till en hemmasittare På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att vi är EN del av kugghjulet. På samma sätt ser
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro – en forskningsöversikt Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten av samarbete med hemmen och externa aktörer. Orsakerna till frånvaro
Läs mer