SÅ FUNGERAR DET

Uppstart med ny elev

Genom lektioner över internet en-till-en med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola och kommun för att få hemmasittare tillbaka till skolan. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor.

När en ny eleven ska börja använda Learnox är första steget för oss att samla in den information vi behöver för att anpassa undervisningen. Under ett telefonmöte kommer vi att gå igenom en rad frågor som rör elevens tidigare frånvaro, kunskapsnivå samt sociala faktorer. Då det är nödvändigt tar vi även kontakt med hemmet och stämmer av med elevens vårdnadshavare

Efter uppstart skiljer sig uppläggen på individnivå. Mer information om hur vi arbetar finns bland annat under rubriken Learnox Återskolningsmetod och Learnoxtrappan.

Teknik

För att eleven ska kunna ta del av en Learnoxlektion behövs en dator med internetuppkoppling. Datorn behöver en webbkamera för att läraren ska kunna se och höra eleven. Hörlurar med mikrofon är att rekommendera med inte nödvändigt.

När en lektion startar får eleven en lektionskod skickad till sig via SMS eller mejl. För att komma in i lektionsrummet skriver eleven in koden på Learnox hemsida varpå lektionen startas. På så vis behöver eleven inte komma ihåg några användarnamn eller lösenord.

Elevens nätverk

Learnox samverkar med skola och kommun och strävar efter att samtliga insatser ska samverka för elevens bästa. Vi sätter upp ett nätverk runt eleven och ser till att rätt information finns tillgänglig för varje medlem i nätverket. Efter varje lektion får berörda parter i nätverket en lektionsrapport. Omfattningen på elevens nätverk beror på elevens behov och anpassas i samråd med beställaren. Har eleven andra stödinsatser från specialpedagog, kurator eller socialtjänst är det ofta bra om även de får löpande uppdatering om arbetet under Learnox lektioner.

En bra start på terminen

En bra start på terminen För många elever är övergångar i skolan en svår utmaning som ofta är kopplat med stress och ångest. Övergångarna kan handla om byte från en
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap

Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap Långvarig frånvaro från skolan och bristen på en meningsfull vardag kan på sikt leda till stora sociala problem för den drabbade eleven. Skolan ska för
Läs mer

Pressmeddelande

2020-04-03 PRESSMEDDELANDE Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor behåller klassrumskänslan med Learnox LiveStream Nu ökar trycket på landets skolor att snabbt ta fram lösningar för en effektiv distansundervisning. Två aktörer som funnit
Läs mer