SÅ FUNGERAR DET

Uppstart med ny elev

Genom lektioner över internet en-till-en med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola och kommun för att få hemmasittare tillbaka till skolan. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor.

När en ny eleven ska börja använda Learnox är första steget för oss att samla in den information vi behöver för att anpassa undervisningen. Under ett telefonmöte kommer vi att gå igenom en rad frågor som rör elevens tidigare frånvaro, kunskapsnivå samt sociala faktorer. Då det är nödvändigt tar vi även kontakt med hemmet och stämmer av med elevens vårdnadshavare

Efter uppstart skiljer sig uppläggen på individnivå. Mer information om hur vi arbetar finns bland annat under rubriken Learnox Återskolningsmetod och Learnoxtrappan.

Teknik

För att eleven ska kunna ta del av en Learnoxlektion behövs en dator med internetuppkoppling. Datorn behöver en webbkamera för att läraren ska kunna se och höra eleven. Hörlurar med mikrofon är att rekommendera med inte nödvändigt.

När en lektion startar får eleven en lektionskod skickad till sig via SMS eller mejl. För att komma in i lektionsrummet skriver eleven in koden på Learnox hemsida varpå lektionen startas. På så vis behöver eleven inte komma ihåg några användarnamn eller lösenord.

Elevens nätverk

Learnox samverkar med skola och kommun och strävar efter att samtliga insatser ska samverka för elevens bästa. Vi sätter upp ett nätverk runt eleven och ser till att rätt information finns tillgänglig för varje medlem i nätverket. Efter varje lektion får berörda parter i nätverket en lektionsrapport. Omfattningen på elevens nätverk beror på elevens behov och anpassas i samråd med beställaren. Har eleven andra stödinsatser från specialpedagog, kurator eller socialtjänst är det ofta bra om även de får löpande uppdatering om arbetet under Learnox lektioner.

Pressmeddelande

2020-04-03 PRESSMEDDELANDE Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor behåller klassrumskänslan med Learnox LiveStream Nu ökar trycket på landets skolor att snabbt ta fram lösningar för en effektiv distansundervisning. Två aktörer som funnit
Läs mer

Särskilt stöd på distans

Särskilt stöd på distans TIll följd av coronaviruset som sprids i samhället håller redan idag flera skolor stängt på grund av sjukdomsfall och smittorisk. Det innebär en stor omställning för
Läs mer

Rätt till utbildning för hemmasittare

Rätt till utbildning och skolplikt är två principer i Sverige som syftar till att skydda barnens rättigheter till utbildning. Ansvaret delas mellan barnets hemkommun, skolans huvudman och vårdnadshavare. Enkelt sammanfattat
Läs mer