Tjänster

Vi hjälper skolor och kommuner i deras arbete med hemmasittare. Genom att erbjuda lektioner över internet en-till-en med Learnox behöriga lärare kan vi bryta elevens isolerade situation, öka självförtroendet och fylla kunskapsluckor. Tillsammans med skola, hem och våra specialiserade lärare lägger vi grunden för att eleven ska kunna återvända till skolan efter långvarig frånvaro.

Här finns mer information om vår undervisning, våra metoder och hur samarbete mellan skola, hem och Learnox fungerar.

En bra start på terminen

En bra start på terminen För många elever är övergångar i skolan en svår utmaning som ofta är kopplat med
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap

Problematisk skolfrånvaro och socialt utanförskap Långvarig frånvaro från skolan och bristen på en meningsfull vardag kan på sikt leda till
Läs mer

Särskilt stöd på distans

Särskilt stöd på distans Till följd av coronaviruset som sprids i samhället håller redan idag flera skolor stängt på grund
Läs mer