Vi får hemmasittande elever tillbaka till skolan

Learnox hjälper skolor och kommuner i hela Sverige i arbetet med att vända problematisk långvarig skolfrånvaro. Vi arbetar konkret med att bryta en isolerad frånvarosituation och hjälpa eleven till en trygg återgång till skola.

Vårdnadshavare
Skola/Kommun

Learnox samarbetar med flera skolor och kommuner i hela Sverige. Du kan ta kontakt med oss för att se om vi redan samarbetar med din skola eller kommun.