Skolhandledning – problematisk skolfrånvaro

Vi tillhandahåller handledning för personal inom skola och kommun med målet att stärka er förmåga att hantera problematisk skolfrånvaro inom er verksamhet. Med kompetensutveckling inom både förebyggande åtgärder för att främja närvaro och konkreta insatser för att åtgärda långvarig skolfrånvaro, hjälper vi er att förbättra era resultat.

Vi har mer än 25 års erfarenhet av att driva resursskolan Vintertullsskolan i Stockholm samt 10 års erfarenhet av att utveckla och driva onlinebaserade insatser för problematisk skolfrånvaro. I vår handledning och rådgivning delar vi med oss av vår omfattande erfarenhet samt våra arbetssätt och metoder.

Tillsammans med er skapar vi en handledningsmodell som passar era specifika utmaningar. Vi erbjuder personlig coaching, seminarier och workshops, som kan äga rum antingen på plats hos er, på Learnox utbildningscentrum i Stockholm eller online.

Områden där vi kan hjälper er verksamhet

  • Skapa en trygg lärmiljö för att öka skolnärvaron
  • Utveckla strategier och ledarskap för att främja skolnärvaro
  • Dokumentation och uppföljning vid problematisk skolfrånvaro
  • Effektiv utredning och kartläggning vid problematisk skolfrånvaro
  • Praktiska åtgärder och arbetsmetoder för att hantera långvarig skolfrånvaro

Kontakt

Torvid Hafström
Grundare/VD
08 – 23 17 11
torvid.hafstrom@learnox.se