Skolhandledning – problematisk skolfrånvaro

Vi erbjuder handledning i arbetet med problematisk skolfrånvaro för personal inom skola och kommun, samt skolledare. Den syftar till att stärka er egen verksamhets arbete med problematisk skolfrånvaro. Genom kompetensutveckling inom såväl förebyggande arbete för att främja närvaro, samt konkreta insatser vid långvarig skolfrånvaro, hjälper vi er enhet med förbättrad måluppfyllelse. 

Vi har över 20 års erfarenhet av att driva resursskolan Vintertullsskolan i Stockholm samt 10 års drift och utveckling av onlinebaserat särskilt stöd via Learnox till elever med problematisk skolfrånvaro. I vår handledning och rådgivning får ni ta del av vår samlade erfarenhet samt arbetssätt och metoder.

I dialog med er tar vi fram ett passande format på handledningen beroende på de utmaningar ni arbetar med på er enhet. Vi erbjuder både personlig coaching, seminarium och workshops antingen fysiskt på plats hos er, på Learnox utbildningscentrum i Stockholm eller online.

Områden där vi kan hjälper er verksamhet

  • Kompetensutveckling: Trygg lärmiljö för ökad skolnärvaro
  • Kompetensutveckling: Strategi och ledarskap för ökad skolnärvaro
  • Dokumentation och uppföljning vid problematisk skolfrånvaro
  • Skyndsam utredning och kartläggning vid problematisk skolfrånvaro
  • Konkreta insatser och arbetssätt vid långvarig skolfrånvaro

Kontakt

Torvid Hafström
Grundare/VD
08 – 23 17 11
torvid.hafstrom@learnox.se