Information till skola och kommun

Om Learnox

Learnox stödjer skolor och kommuner över hela Sverige i arbetet mot problematisk och långvarig skolfrånvaro. Genom individanpassade insatser online riktar vi oss särskilt till elever som varit borta från skolan under en längre tid, så kallade hemmasittare. Vi erbjuder även skolhandledning med målet att stärka skolans förmåga att hantera problematisk skolfrånvaro i sin verksamhet.

Återskolningsprogrammet

Efter en noggrann kartläggning utformas ett individuellt återskolningsprogram som utförs online av våra erfarna och specialiserade pedagoger. Vår erfarenhet visar att många av de elever vi hjälper har funktionsvariationer såsom Autism och ADHD/ADD.

Vi strävar alltid efter att i samarbete med alla inblandade parter – från kommun och skola till vårdnadshavare – skapa en grund för en fungerande skolgång. Det är värt att notera att vårt återskolningsprogram inte är ett alternativ till ordinarie skolgång, utan en av flera insatser och ett steg på vägen tillbaka eller vidare  till någon form av ordinarie skola.

Det är alltid skola eller kommun som står för beställning av våra tjänster. Mer information riktad till vårdnadshavare finner du här.

Läs mer om Learnox återskolningsprogram här

Skolhandledning

Med över 25 års erfarenhet av att driva resursskola erbjuder Learnox skräddarsydd handledning för att effektivt hantera problematisk skolfrånvaro. Vår expertis spänner från att skapa trygga lärmiljöer och utveckla ledarskapsstrategier, till konkreta insatser för långvarig frånvaro. Vi erbjuder coaching, seminarier och workshops, anpassade efter era specifika utmaningar.

Läs mer om Learnox skolhandledning här.

Susann Hillbäck
Verksamhetsansvarig
08 – 23 17 11
susann.hillback@learnox.se