Information till skola/kommun

Learnox hjälper skolor och kommuner i hela Sverige i arbetet med att vända problematisk långvarig skolfrånvaro. Vi gör det genom konkreta individanpassade insatser för hemmasittande elever, s.k. hemmasittare. Vi erbjuder också skolhandledning och coaching för att förebygga frånvaro och främja närvaro. 

Återskolningsprogrammet är efter vår kartläggning individuellt anpassat efter elevens behov och sker en-till-en online med Learnox behöriga lärare. Learnoxlärarna är specialiserade på denna typ av problematik.

Många av våra elever har en eller flera funktionsvariationer, så som t.ex. Autism och ADHD/ADD,  som gör skolgång och återgången till skola extra utmanande. Särskilt när den problematiska skolfrånvaron har pågått i flera månader/år har inte sällan symptom som ångest, oro och depression tillkommit eller förvärrats. Ofta har både skola och vårdnadshavare en känsla av att ha “provat allt”. 

Målsättningen med insatsen är att tillsammans med kommun, skola, vårdnadshavare och andra inkopplade aktörer lägga grunden för att eleven ska kunna återgå till en fungerande skolgång. 

Learnox återskolningsprogram är inte en fjärr- eller distansundervisning eller alternativ till skola, utan målet är en återgång till någon form av ordinarie skolgång. Om än på elevens villkor och kanske till en annan eller nästa skolform.

Det är alltid kommun eller skola som beställer insatsen och rektor som beslutar om insats, men vårdnadshavare kan göra en intresseanmälan/ansökan hos oss. Förutsatt att vi preliminärt bedömer att Learnox återskolningsprogram skulle kunna vara rätt insats för eleven så kontaktar vi då skolan. 

Testsession för en elev är alltid kostnads- och bindningsfri.

Återskolningsprogrammet

Genom en-till-en lektioner online med Learnox behöriga lärare arbetar vi tillsammans med skola, kommun och vårdnadshavare för att få hemmasittande elever tillbaka till skola. Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, skapar rutin, ökar självförtroendet, återfår lusten att lära och fyller kunskapsluckor. Allt detta sammantaget minskar tröskeln för återgång till skola. Här läser du mer om återskolningsprogrammet

Skolhandledning & coaching

Med över 20 års erfarenhet från vår resursskola erbjuder Learnox också skolhandledning för att förebygga problematisk skolfrånvaro, samt coaching till personal inom skola och kommun som arbetar med problematisk skolfrånvaro. Här ingår utbildning i metoder och arbetssätt för att främja skolnärvaro och åtgärder vid långvarig problematisk skolfrånvaro. Här läser du mer om skolhandledning & coaching.

Varmt välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal, prisinformation eller beställa insats. Beställningen går även att göra online.

Susann Hillbäck
Verksamhetsansvarig
08 – 23 17 11
susann.hillback@learnox.se