För vårdnadshavare

Learnox särskilt stöd är en tjänst som vänder sig till skolor och kommuner i hela Sverige med målet att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan. Eftersom det finns många anledningar till varför någon hamnar i långvarig frånvaro från skolan måste stödet anpassas efter varje elev. Learnox arbetar därför tillsammans med elevens skola, vårdnadshavare och andra inkopplade för att på bästa sätt hjälpa eleven tillbaka till skolan.
 

Kärnan i Learnox Särskilt Stöd är lektioner online via vår lektionsplattform. Vi arbetar intressebaserat och med individanpassade kursplaner. Målet är att bygga självförtroende, återväcka lust att lära och stärka elevens ämneskunskaper för att hjälpa till med övergången tillbaka till skolan. Våra lärare har stor erfarenhet av särskilt stöd och extra anpassningar och formar undervisningen efter varje elevs unika behov.

 
Learnox är inte en distansundervisningsskola, utan en tjänst för skolor och kommuner med målet är att hjälpa eleven tillbaka till klassrummet.
 
Tyvärr kan du som förälder inte beställa denna tjänst direkt av oss.
 

Mer information om Learnox och vårt arbetssätt

Återskolningsmetoden är ett konkret verktyg framtagen för att hjälpa elever tillbaka till skolan. Med start i hur att bryta en isolerad frånvarosituation till hur att hjälpa eleven tryggt in i en inkluderande skolmiljö beskriver Återskolningsmetoden varje steg.

Learnoxtrappan är ett verktyg vi använder för att utforma åtgärder och anpassningar för varje elevs unika behov. 

Utred orsakerna

Det finns ingen mall för vem som blir hemmasittare utan situationen skiljer sig från individ till individ. Ibland handlar det om en kombination av många orsaker som leder till en
Läs mer

NPF kopplad till omfattande frånvaro

Elever med NPF har många gånger haft en period av frånvaro från skolan. När skolan brister i kunskap och förståelse och när eleven inte får det stöd den behöver kan
Läs mer

Viktigt att samverka för att vända frånvaron

Vid systematiskt frånvaro från skolan är det inte ovanligt att personal på skolan och vårdnadshavare hamnar i konflikt med varandra. Det är en svår och komplex uppgift att vända frånvaro
Läs mer

Råd och stöd

Alla barn har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. Vissa elever behöver mer stöd för att ta till sig utbildningen än andra. För att få stöd är det först och främst till din skola som du som vårdnadshavare ska vända dig. Finns det ett större stödbehov än enbart pedagogiska insatser kan du ta kontakt med din kommun.

Vi har sammanställt en lista med information till vårdnadshavare som vill veta mer om vilket stöd som finns att tillgå och vart du kan vända dig.

Cecilia är mamma till en av våra elever. När hennes son började hos oss hade han inte varit i skolan på flera år.

Linaskolans specialpedagog Evy Matei-Sirra berättar om en elev som haft en lektion i veckan med Learnox. 

Tillbaka efter två år som hemmasittare. Rektor och Spec. Ped berättar.