Information för vårdnadshavare

Det finns många olika anledningar till varför en elev blir långvarigt frånvarande från skolan, en så kallad hemmasittare. På Learnox arbetar vi med dessa elever, oavsett orsak, för att skapa förutsättningar att komma tillbaka till någon form av ordinarie skola. Vi har lång erfarenhet av att nå fram till elever när alla andra insatser har misslyckats.

Våra insatser tar särskild hänsyn till elever med funktionsvariationer som Autism och ADHD/ADD, och syftar till att bryta den negativa spiral som ofta förknippas med långvarig frånvaro såsom ångest, depression och sociala utmaningar. Vi samarbetar med såväl hemmet, skolan som övriga aktörer runt eleven för att tillsammans skapa förutsättningar för en återgång till någon form av skola.

Återskolningsprogrammet

Efter en noggrann kartläggning utformas ett individuellt återskolningsprogram som utförs online av våra erfarna och specialiserade pedagoger.

Vi strävar alltid efter att i samarbete med alla inblandade parter – från kommun och skola till vårdnadshavare – skapa en grund för en fungerande skolgång. Det är värt att notera att vårt återskolningsprogram inte är ett alternativ till ordinarie skolgång, utan en av flera insatser och ett steg på vägen tillbaka eller vidare  till någon form av ordinarie skola.

Läs mer om Learnox återskolningsprogram här.

Beställning av Learnox tjänster

Det är alltid skola eller kommun som tar beslut om vilka insatser som är bäst lämpade för eleven. För att få stöd till ditt barn är det först och främst till skolan som du som vårdnadshavare ska vända dig. Finns det ett större stödbehov kan du även vända dig till din kommun. Det är sedan skolan eller kommunen som beställer insatsen av Learnox.

Mer för vårdnadshavare

Vi har sammanställt en lista med information till vårdnadshavare som vill veta mer om vilket stöd som finns att tillgå och vart du kan vända dig.