Vi har över 20 års erfarenhet av att undervisa och motivera elever

Det har vi fått genom att driva resursskola sedan 1998.

Vintertullsskolan är en resursskola helt uppbyggd för elever med skolsvårigheter och behov av extraordinära stödåtgärder. Den följer grundskolans läroplan och erbjuder en skolgång som möter elevernas särskilda behov i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet. Därifrån har vi på Learnox lärt oss vilka krav som ställs på en-till-en undervisning anpassad efter elevens individuella behov.

Idag hjälper Learnox skolor och kommuner i hela Sverige i arbetet med att vända problematisk långvarig skolfrånvaro. Vi gör det genom konkreta individanpassade insatser för hemmasittande elever, s.k. hemmasittare. 

Målsättningen med Learnox återskolningsprogram är att tillsammans med kommun, skola, vårdnadshavare och andra inkopplade aktörer lägga grunden för att eleven ska kunna återgå till en fungerande skolgång. Vi erbjuder också skolhandledning och coaching för att förebygga och främja närvaro. 

Lena Hallengren (S), ordförande i utbildningsutskottet höll i mötet och ledde den efterföljande diskussionen. Lena har också varit och besökt Learnox i Almedalen och diskuterat hemmasittare i heta stolen.

Forskning & Utveckling

På Learnox utvecklar vi även framtidens skola! Vi arbetar kontinuerligt med forskning och utveckling inom teknik och pedagogik. Vi tror att alla med rätt verktyg och hjälp har möjlighet att utvecklas och nå sina mål oavsett kunskapsnivå eller förutsättningar. Med ny teknik skapar vi nya pedagogiska möjligheter för hemmasittande elever ska kunna återgå till en fungerande skolgång.

Under hösten 2017 var Learnox inbjuden till ett seminarium arrangerat av utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag för att presentera vårt arbete med att undervisa hemmasittare on-line.
Torvid Hafström, VD Learnox – Vägen tillbaka till skolan efter flera år som hemmasittare

Learnox tar debatten

Utbildning är viktigt och därför tar vi varje chans som ges att driva debatten för en bättre skola åt alla. Under många år har vi haft egen monter i Almedalen för att träffa politiker, kommuner och skolledare. Vi föreläser också för studenter för att öka kunskapen bland blivande lärare om hur man kan hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan. Dessutom har vi blivit inbjudna till Sveriges Riksdag och Harvard University för att dela med oss av vår kunskap.

Under Almedalsveckan bjuder Learnox in politiker från Riksdagspartierna till vår monter för diskussioner om skola och hemmasittare. Här står miljöpartiets Elisabet Knutsson på scenen tillsammans med Learnox VD Torvid Hafström.

Huvudkontoret

Torvid Hafström
Grundare/VD
08 – 23 17 11
torvid.hafstrom@learnox.se

Taylan Brännström
CTO
taylan.brannstrom@learnox.se

Susann Hillbäck
Verksamhetsansvarig
08 – 23 17 11
susann.hillback@learnox.se