Vi har över 20 års erfarenhet av att stötta elever som behöver särskilt stöd

Om oss

Learnox hjälper skolor och kommuner i hela Sverige i arbetet med att vända problematisk långvarig skolfrånvaro. Vi arbetar konkret med att bryta en isolerad frånvarosituation och hjälpa eleven till en trygg återgång till skola.

Problematisk skolfrånvaro

Elever som stannar hemma från skolan är ett växande problem. Orsakerna är ofta komplexa och relaterade till olika faktorer i elevens omgivning. Trots god vilja från skola och kommun att anpassa lärmiljö och undervisning kan det saknas den nödvändiga erfarenheten och kunskapen att nå önskat resultat. När en elev har varit frånvarande under en längre period blir det ännu svårare att vända skolfrånvaron. Därför grundades Learnox för att erbjuda specialiserade elevhälsotjänster fokuserade på just problematisk skolfrånvaro. Genom konkreta insatser vid långvarig frånvaro och förebyggande handledning hjälper vi skolor och kommuner i hela Sverige att vända frånvaro till närvaro och inkludering i samhället.

Läs mer om Learnox återskolningsprogram här

Vår erfarenhet

Vi är en del av samma organisation som Vintertullsskolan, Sveriges äldsta resursskola, som sedan 1994 har hjälpt elever med omfattande behov av extraordinära stödåtgärder. Vintertullsskolan arbetar med små elevgrupper, hög personaltäthet i en helt anpassad lärmiljö. Skolan besitter en förstärkt elevhälsa, där speciallärare, specialpedagoger, kuratorer och socialpedagoger arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att främja elevernas välmående, trivsel och lärande.

Behöver ni stöd i ert elevhälsoarbete mot skolfrånvaro? 

Hör av er så berättar vi mer om hur Learnox kan stötta er i arbetet med att vända frånvaro till närvaro och inkludering!

Huvudkontoret

Torvid Hafström
Grundare/VD
08 – 23 17 11
torvid.hafstrom@learnox.se

Taylan Brännström
CTO
taylan.brannstrom@learnox.se

Susann Hillbäck
Verksamhetsansvarig
08 – 23 17 11
susann.hillback@learnox.se