Vi på Learnox har 20 års erfarenhet av att undervisa och motivera elever. Det har vi fått genom att driva Vintertullsskolan sedan starten 1998

Vintertullsskolan är en resursskola som uteslutande ägnar sig åt elever i behov av extraordinärt stöd för att uppnå målen med sin utbildning. Där har vi lärt oss vilka krav som ställs på en-till-en undervisning anpassad efter elevens individuella behov. 

2010 såg vi behovet av att kunna genomföra undervisning på distans för elever som av olika anledningar inte förmådde ta till sig kunskap i ordinarie skolmiljö. Där började resan med att utveckla en innovativ undervisningsplatform för kunskapsöverföring online. Idag har Learnoxplattformen utvecklats till ett ledande kunskapsöverföringsverktyg av mycket hög kvalité som kan anpassas till olika ämnen, kunskapsnivåer och språk.

Learnox vänder sig till elever med stort behov av extra stöd där vi hjälper elever tillbaka till en fungerande skolgång. Learnox har genomfört mer än 20 000 lektioner online.

Torvid Hafström, VD Learnox - Vägen tillbaka till skolan efter flera år som hemmasittare

Learnox tar debatten

Utbildning är viktigt och därför tar vi varje chans som ges att driva debatten för en bättre skola åt alla. Under många år har vi haft egen monter i Almedalen för att träffa politiker, kommuner och skolledare. Vi föreläser också för studenter för att öka kunskapen bland blivande lärare om hur man kan hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan. Dessutom har vi blivit inbjudna till Sveriges Riksdag och Harvard University för att dela med oss av vår kunskap.

Huvudkontoret

Susann Hillbäck
Verksamhetsansvarig
susann.hillback@learnox.se

Torvid Hafström
Grundare och VD
torvid.hafstrom@learnox.se

Taylan Brännström
CTO
taylan.brannstrom@learnox.se

Learnox ställer ut på Skolforum

Skolforum är en viktig arena för att träffa rektorer, lärare och andra som jobbar i och kring skolan. Learnox har här med egen monter under flera år drivit frågan om
Läs mer

Learnox bjuds in på Harvard

Learnox fick internationell uppmärksamhet när vi blev inbjudna till Harvard University för att prata om vår modell för att med ny teknik få hemmasittare tillbaka till skolan. Michael Stain är
Läs mer

Learnox föreläser på Kungliga Tekniska Högskolan

Learnox har arrangerat föreläsning tillsammans med Tekniska Högskolans Studentkår och Sektionen för Civilingenjörer och Lärare. Vi pratade om hur Learnox arbetar för att få hemmasittare tillbaka till skolan, vi delade
Läs mer

Learnox i Sveriges Riksdag

Under hösten 2017 var Learnox inbjuden till ett seminarium arrangerat av utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag för att presentera vårt arbete för att hjälpa hemmasittare. Varje elev är unik och måste
Läs mer