Vi får hemmasittande elever tillbaka till skola

Learnox erbjuder skolor och kommuner en-till-en lektioner via internet för hemmasittare. Vi arbetar konkret med att bryta en isolerad frånvarosituation och hjälpa eleven till en trygg återgång till skolan.

Autism och skolfrånvaro

Barn med en autismspektrumdiagnos är en grupp som är överrepresenterade bland Learnox elever med problematisk skolfrånvaro. Därför samarbetar vi med Autism- och Aspergerföreningen
Läs mer
Lärare som undervisar online

Från resursskola till ett återskolningsprogram

Berättelsen om hur en skola för elever med särskilda behov utvecklades till ett digitalt verktyg för undervisning över nätet, för elever som till största del har en AST diagnos.
Läs mer

Anna och Philips lärarpodcast

Torvid Hafström, VD på Learnox, gästade Anna och PHilips lärarpodcast för att prata om hemmasittare och hur man kan arbeta med problematisk skolfrånvaro.
Läs mer
Learnox samarbetar med flera skolor och kommuner i hela Sverige