Vi får hemmasittare tillbaka till skolan

Learnox erbjuder skolor och kommuner en-till-en lektioner via internet för hemmasittare. Vi arbetar konkret med att bryta en isolerad frånvarosituation och hjälpa eleven till en trygg återgång till skolan.

Ett stort grattis till Haninge kommun!

Ett stort grattis till Haninge kommun! Det är med glädje vi kan konstatera att nästan alla elever som under läsåret
Läs mer

Att vara förälder till en hemmasittare

Att vara förälder till en hemmasittare På Learnox betonar vi alltid vikten av samarbete mellan föräldrar, skola/kommun och oss. Att
Läs mer

Problematisk skolfrånvaro

Problematisk skolfrånvaro – en forskningsöversikt Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten
Läs mer