Vi får hemmasittare tillbaka
till skolan

Learnox möjliggör för elever i grund- och gymnasieskolan med hög frånvaro att få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Genom lektioner över internet en-till-en arbetar vi tillsammans med skola och kommun för att få hemmasittare tillbaka till skolan.

Resultatet för eleven blir att man bryter den isolerade situationen, ökar självförtroendet och fyller kunskapsluckor.

Aktuellt

Problematisk skolfrånvaro – en forskningsöversikt

Problematisk skolfrånvaro – en forskningsöversikt Skolinspektionens undersökning visar att många rektorer är medvetna om vikten av tidiga insatser och vikten
Läs mer

Bristen på elevmotiverande arbetssätt i skolan är förödande

Bristen på elevmotiverande arbetssätt i skolan är förödande enligt utbildningsforskare – vi på Learnox håller med! I Learnox arbete med
Läs mer

Learnox besöker Almedalen 2019

Vi besöker Almedalsveckan 2019 för att diskutera och samtala om hur vi får hemmasittare tillbaka till skolan. För sjätte året
Läs mer