Vi får hemmasittande elever tillbaka till skolan

Learnox hjälper skolor och kommuner i hela Sverige i arbetet med att vända problematisk långvarig skolfrånvaro. Vi arbetar konkret med att bryta en isolerad frånvarosituation och hjälpa eleven till en trygg återgång till skola.

Learnox samarbetar med flera skolor och kommuner i hela Sverige. Du kan ta kontakt med oss för att se om vi redan samarbetar med din skola eller kommun.