Vi får hemmasittande elever tillbaka till skola

Learnox hjälper skolor och kommuner i hela Sverige i arbetet med att vända problematisk långvarig skolfrånvaro. Vi arbetar konkret med att bryta en isolerad frånvarosituation och hjälpa eleven till en trygg återgång till skola.

Vårdnadshavare:
Skola/Kommun: