Vi får hemmasittare tillbaka till skolan

Learnox erbjuder skolor och kommuner en-till-en lektioner via internet för hemmasittare. Vi arbetar konkret med att bryta en isolerad frånvarosituation och hjälpa eleven till en trygg återgång till skolan.

Information angående Coronaviruset

Med anledning av utbrottet av covid-19 erbjuder Learnox drabbade skolor att kostnadsfritt använda Learnox Livestream och vår studio på KTH Campus för att nå ut med lärarledd undervisning.

Läs mer 

Pressmeddelande

2020-04-03 PRESSMEDDELANDE Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor behåller klassrumskänslan med Learnox LiveStream Nu ökar trycket på landets skolor att snabbt ta
Läs mer

Särskilt stöd på distans

Särskilt stöd på distans TIll följd av coronaviruset som sprids i samhället håller redan idag flera skolor stängt på grund
Läs mer

Rätt till utbildning för hemmasittare

Rätt till utbildning och skolplikt är två principer i Sverige som syftar till att skydda barnens rättigheter till utbildning. Ansvaret
Läs mer
Learnox samarbetar med flera skolor och kommuner i hela Sverige