Vi får hemmasittare tillbaka till skolan

Learnox erbjuder skolor och kommuner en-till-en lektioner via internet för hemmasittare. Vi arbetar konkret med att bryta en isolerad frånvarosituation och hjälpa eleven till en trygg återgång till skolan.

Information angående Coronaviruset

Med anledning av utbrottet av covid-19 erbjuder Learnox drabbade skolor att kostnadsfritt använda Learnox Livestream och vår studio på KTH Campus för att nå ut med lärarledd undervisning.

Läs mer 

Rätt till utbildning för hemmasittare

Rätt till utbildning och skolplikt är två principer i Sverige som syftar till att skydda barnens rättigheter till utbildning. Ansvaret
Läs mer

Systematiskt arbetssätt för ökad närvaro i skolan

För att extra anpassningar och särskilt stöd ska ha goda förutsättningar att ge avsedd effekt måste insatserna sättas in tidigt
Läs mer

Frånvarons orsaker

Hemmasittare är inte en homogen grupp utan orsakerna till frånvaron skiljer sig åt från elev till elev. Forskningen visar att
Läs mer