Learnox ställer ut på Skolforum

Skolforum är en viktig arena för att träffa rektorer, lärare och andra som jobbar i och kring skolan. Learnox har här med egen monter under flera år drivit frågan om hur vi får hemmasittare tillbaka till skolan På skolforum hålls varje år en stor mängd seminarium. Här presenterar Torvid Hafström … Läs mer

Learnox bjuds in på Harvard

Learnox fick internationell uppmärksamhet när vi blev inbjudna till Harvard University för att prata om vår modell för att med ny teknik få hemmasittare tillbaka till skolan.

Learnox föreläser på Kungliga Tekniska Högskolan

Learnox har arrangerat föreläsning tillsammans med Tekniska Högskolans Studentkår och Sektionen för Civilingenjörer och Lärare. Vi pratade om hur Learnox arbetar för att få hemmasittare tillbaka till skolan, vi delade också med oss av vår pedagogik och strategi.

Learnox i Sveriges Riksdag

Under hösten 2017 var Learnox inbjuden till ett seminarium arrangerat av utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag för att presentera vårt arbete för att hjälpa hemmasittare. Varje elev är unik och måste få anpassningar efter sina individuella behov. Under vårt besök i riksdagen delade vi med oss av våra erfarenheter, vilka orsaker … Läs mer