Autism och skolfrånvaro

Barn med en autismspektrumdiagnos är en grupp som är överrepresenterade bland Learnox elever med problematisk skolfrånvaro. Därför samarbetar vi med Autism- och Aspergerföreningen

Anna och Philips lärarpodcast

Torvid Hafström, VD på Learnox, gästade Anna och PHilips lärarpodcast för att prata om hemmasittare och hur man kan arbeta med problematisk skolfrånvaro.

Hög arbetsbelastning för lärare

Allt fler lärare i grund- och gymnasieskolan upplever en ökad arbetsbelastning på jobbet. Många har svårt att hinna med alla arbetsuppgifter och känner en frustration…

Rätt till utbildning för hemmasittare

Idag finns minst 20 000 elever i Sverige med ogiltig frånvaro i så stor utsträckning att de inte kan ta till sig skolans utbildning. Samhället har brustit när det gäller barnens rätt till utbildning.

Skolfrånvaro – bakomliggande orsaker

Hemmasittare är inte en homogen grupp utan orsakerna till frånvaron skiljer sig åt från elev till elev. Forskningen visar att det är en komplex sammansättning av individuella faktorer, skola och hem & familj som ligger till grund. Ofta är det en kombination av flera orsaker som tillsammans leder till en … Läs mer